Wat doen die rare, bleke figuren hier?

Wat doen die rare, bleke figuren hier?

[verantwoording:

Dit is het verhaal achter het plan

De Zonnevaarders Terug

Het wordt niet letterlijk zo verteld; het geldt als inspiratie & leidraad voor de

“multimediale interdisciplinaire participatieprocessie” die dit project behelst.

Voor de meer conceptuele, praktische en zakelijke kanten van dit plan, ziehier:

 

 

’n Vreemd volkje dwaalt door de streek. Het praat niet, maakt wel muziek. Die muziek verandert met waar het volkje zich bevindt. Het lijkt een soort vertaling van de indrukken die de omgeving geeft, muzikale interpretaties.
Niemand weet waar het volkje vandaan komt, maar aan jullie wil ik het wel verklappen, als je het voor je houdt. Ze komen uit de ruimte. Ze reisden in ’n enorme ballon. Daar leefden ze in, met z’n allen, met dieren & planten ook. Er is een legende dat ze ook van de aarde komen en lang, lang geleden zijn weggevaren omdat ze het hier niet meer zo prettig vonden, maar het kan zijn dat dat ’n verzinsel is.
Op zijn reis door de ruimte kwam het ballonschip in een stofwolk terecht, een spiraalnevel, helemaal bestaande uit het afval van ruimtesondes, satellieten en raketten. De ballon raakte lek en viel daarom terug naar de aarde en voila, nu zijn ze hier. Voorlopig kunnen ze niet terug. De ballon is aan flarden, de dieren die mee waren zijn vrijgelaten en verspreidden zich nu zelfstandig over de aarde, de planten en gewassen zijn verloren gegaan. En sommigen willen ook niet per se terug. Misschien mogen we wel blijven, zeggen ze. Zou kunnen, zeggen anderen, maar misschien ook niet. We moeten dat maar een beetje uitproberen. Afhankelijk van de reacties zullen ze besluiten te blijven of weer te vertrekken.
Het volkje draagt grote gazen lappen mee, dat zijn de overblijfselen van de ballon. Daarmee maken ze tijdelijke verblijfplaatsen en een soort tekens in het landschap.
Hier op aarde wordt het volkje aangeduid met de naam Zonnevaarders, omdat we denken dat ze de energie van de zon met de huid van de ballon opvingen en gebruikten voor de voortstuwing van het ballonschip en andere dingen.
Het volk heeft vier soorten wezens. Waar wij alleen het onderscheid man-vrouw kennen, hebben de Zonnevaarders vier verschillende “geslachten”, Schermers, Verlichters, Wijzers & Akkeraars.
~ De Schermers waren de bouwers, onderhouders & bestuurders van de ballon. Nu dragen ze de grote schermen mee. Het zijn flinke, potige types, die stevig in hun schoenen staan. Ze zijn ook een beetje op zichzelf of onder mekaar en niet heel sociaal. Maar je kan van ze op aan en ze zijn heel behulpzaam en handig.


~ De Verlichters hadden de taak om, met de spiegeltoeter waarmee ze uitgerust zijn, het zonlicht te vangen en te richten op planten, dieren of medewezens die een beetje extra aandacht nodig hadden. Lieve, koddige ooms of oma’s die je als het ware een knuffel geven, waardoor je er weer even tegen kunt.


~ De Wijzers zijn op het eerste gezicht onopvallende figuren, die wat doelloos rondwaren. In de ballon hielpen ze je soms met je huiswerk of schilderden een schuurtje voor je, maar hun eigenlijke taak is het brengen van inzicht. Dat doen ze door, dicht bij je, hun vleugels of vlerken uit te klappen, een beetje zoals een pauw dat doet (maar zonder te willen imponeren) en je zo te verrassen, aan het lachen te maken of een beetje te laten schrikken. Daar knap je van op.


~ Het vierde geslacht is dat van de Akkeraars, de voedselverzamelaars & dierenhouders. Ze verbouwden in een soort kassen met etages ook op kleine schaal gewassen. In gezelschap zijn ze wat onzeker, willen graag aardig worden gevonden. Je doet ze ’n enorm plezier door een stukje van hun omhulsel af te pellen en zo wat van hun schoonheid tevoorschijn te halen.

De Kamuzikanten is een aparte groep. Ze lijken niet te werken en maar wat vage geluiden & klanken voort te brengen, maar dat is schijn. Hun taak is om de omgeving aan te voelen, te interpreteren en dat in klanken door te geven aan hun medewezens, zodat die een beetje snappen waar ze zijn, hoe de sfeer daar is en waar ze op moeten letten. Ze smeden ook eenheid en saamhorigheid in het volk en geven ritme en structuur aan handel & wandel. Ook is hun muziek een uitlaatklep en geeft lucht aan opegekropte spanningen in de gemeenschap. De Kamuzikanten zijn er in vijf soorten of “stemmen”. De eerste vier zijn enigszins vergelijkbaar met onze sopraan, alt, tenor & bas, de laatste stem is het slagwerk.

De Kamuzikanten en de Schermers maken weinig contact met de mensen die ze op hun weg tegenkomen.

De Wijzers, Akkeraars & Verlichters juist wel. Ieder op hun eigen manier benaderen ze passanten en omstanders.Ze willen graag contact, maar het is niet altijd meteen duidelijk wat ze van je willen. Maar als je je een beetje openstaat, krijg je er veel voor terug. En met ’n beetje geluk maak je hen ook gelukkig.

Grote leden van de Wijzers, Verlichters & Akkeraars hebben soms ook kleinere leden bij zich.

De processie beweegt zich door het dorp en de streek eromheen. Heeft het een bestemming? Het slot, het klooster, of juist iets in de natuur? Een open plek waar het volk zich kan vestigen of waarvandaan het zich kan voorbereiden op vertrek?

Het aanzicht van de stoet in de verte is heel anders dan de beleving ervan op korte afstand, er midden in. Op delen van de route is de weg niet breed. Daar vormt de stoet een lint. Hoe lang hangt natuurlijk af van het aantal deelnemers. Het minimum aantal mensen ‘voor de schermen’  zal rond de twaalf/vijftien moeten liggen, het maximum zal rond de zestig blijven.

De Schermers dragen hoge (bamboe) staken mee, met banieren, schermen. Vanuit het thema “anders zien”, zijn er op het eerste gezicht slechts simpele half-transparante witte & zwarte (of heel licht- resp. heel donkergekleurde) rechthoekige gazen lappen. Ook de kostuums zijn eenvoudig wit, grijs, zwart. De natuur en bebouwingen zijn bont, contrastrijk, met veel groen, schaduwen, bruinen, roden met witte accenten van huizen, stallen, gebouwen. De troupe wordt herkenbaar door een heldere, lichte, pure, haast serene uitstraling en voorkomen.

Wel zou er gekleurd licht kunnen zijn, als we in de schemer kunnen werken. En misschien is er iets te doen met prisma’s die het witte licht tot regenbogen maken. Met waternevel kan je ook regenbogen maken, trouwens. Echte wolken maken, witte wieven, nevelslierten, dat zou prachtig kunnen zijn.

Vanuit de strakke pakken en vormen, de strakke kaders, de rationele structuren, ontpoppen zich, bevrijden zich af en toe, gekleurde onderdelen in kostuums en attributen. De basisvormen zijn simpel & strak, vanwaaruit, naar aanleiding van de omgeving, de drukte, of juist een bijzondere stille plek, uitbundige verrassende veranderingen gebeuren, vleugels die uitklappen, spiezen die de hoogte in gaan, armen en benen verlengd met staken, slepen. De losse meegevoerde schermen worden ineens geformeerd tot een toren, een wand of een andersoortig teken in het landschap. Door de plaatsing van de schermen in de ruimte, het landschap verandert het aanzicht daarvan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *